Arendal havnestyre har gjort de siste 6 måneder arbeidet med og revidert strategiplanen for perioden 2020 -2027. Saken er nå oversendt Bystyret som vil behandle saken 29 okt 2020.

Havnestyret har tydeliggjort oppdraget og visjonen:  Samfunnsnyttig, bærekraftig sjørealtert verdiskapning.

Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til planen forut for behandling i bystyret? Send dette til  post@arendalhavn.no

God lesning

Vedlegg 1 P sak 2 Strategiplan Arendal havn 2017-2027_revidert sept 2020