Etter å ha blitt tildelt ca NOK 15 mill av Enova etter en konkurranse i 2016 er vi nå i gang med et prosjekt som skal sikre miljøvennlig strøm til drift av skip som kommer til Eydehavn. Caverion er tildelt oppdraget fra Arendal Havnevesen og vi skal være ferdige til sommeren 2017.

”Arendal havn får trolig det som blir et av verdens første landstrømanlegg for allment bruk etter ny standard.” – Elmagasinet.no

http://www.elmagasinet.no/Nyheter/Vis/Arendal_f-oslashrst_med_allmennlandstr-oslashm/78f06dcc-45c9-442c-a300-aa5cc4e4957e