ANSATTE

underline_Header01

Rune Hvass
Rune Hvass
Overordnet ansvar, kommersiell havn, småbåthavner, Arendal gjestehavn og plansaker

rune.hvass@arendalhavn.no
+47 900 68 450

Gordon Fuglestad
Gordon Fuglestad
Kommersiell havnedrift, skipsanløp, økonomi, administrasjon og småbåthavner

gordon.fuglestad@arendalhavn.no
+47 466 28 008

Magdalena Pawlik-Bak
Magdalena Pawlik-Bak
Saksbehandler. Administrasjon og småbåthavner

magdalena.pawlik.bak@arendalhavn.no
+47 952 58 922

Stein Inge Arnesen
Stein Inge Arnesen
Kranfører, båtfører, tyngre utstyr, havnesikring (PFSO)

stein.inge.arnesen@arendalhavn.no
+47 941 59 469

Yngve Paulsen
Yngve Paulsen
Drift, båtfører, vedlikehold og oppgradering

yngve.paulsen@arendalhavn.no
+47 975 90 359

Rune Jensen
Rune Jensen
Kranfører, båtfører, drift, vedlikehold

rune.jensen@arendalhavn.no
+47 926 07 521

Jan Svantesen
Jan Svantesen
Kranfører, båtfører, mekaniker, drift, vedlikehold

jan.svantesen@arendalhavn.no
+47 406 01 951

Preben Asbjørnrød
Preben Asbjørnrød
Eiendomansvarlig

preben.asbjornrod@arendalhavn.no
+47 911 18 911