Havnestyrets medlemmer

Bystyret velger medlemmer og vara til havnestyret.
Følgende medlemmer er valgt til Arendal havnestyre 2015-2019:

Jarl S Odinsen  Ap)  -Leder
Elin Lunde (V) – nestleder
Terje Østebø Eikin (Krf) medlem
Jelena Høegh-Omdal ( Ap) medlem
Kristoffer Lyngvi (H)
Liv Heidi Arnesen (Frp)
Yngve Paulsen (ansatt rep)

Nils Johannes Nilsen (Ap) observatør A-Agder fylkeskommune

Rune Hvass (havnefogd)

Vara til styret: (flertalls konstellasjon Ap-V-Krf-SV)
1. Erik Fløystad (Sp) 2. Marte Næss Thomassen(Ap) 3 Eirik Sørsdal (Sv) 4 Anniken Solfjeld Pedersen (Ap) 5 Ole Glenn Tvermyr (Ap)

Vara til styret (Høyre)
1. Robert Myhren 2. Gunn Haga Brekka 3 Benedikte Nilsen 4 Majken Messel

Vara til styret (Frp – Pp)
1 Christian Byholt Endresen 2 Frode A Filseth 3 Ann Linn Thorjussen 4 Knut Arne Tveiten 5

Vara Aust-Agder Fylkeskommune
Siv Brekka