Medlemmer av Arendal havnestyre 2004 -2007.

Liv Marit Moland (AP) Leder
Ingrid Skårmo (Frp) Nestleder
Arne Bergersen ( Krf) medlem
John Tellmann Tjuslia ( Ap) medlem
Nils Løge ( SV) medlem
Trond Knudsen ( V) Medlem
Kåre Myhren ( ansatt rep)

Eirik Sørsdal ( SV) vara

Havnefogd Jurgen Sievers (til mai 2006)
Havnefogd Rune Hvass ( fra juni 2006)