Medlemmer av Arendal havnestyre 2007 -2011

Vigdis Thorbjørnsen ( Ap) Leder
Kristoffer Lyngvi ( H) Nestleder
John Tellman Tjuslia ( Ap) Medlem
Knut Mørland ( Krf) Medlem
Kristen Bjormyr (Sp) Medlem
Åshild K Haugland ( Frp) Medlem
Yngve Paulsen ansatt representant

Per Woie observatør AAFK

Rune Hvass Havnefogd