Bystyret velger medlemmer og vara til havnestyret.
Følgende medlemmer er valgt til Arendal havnestyre 2011-2015:

Kristoffer Lyngvi (H) – leder (Permisjon fra 01.01.2013 -25.05.2013)

Liv Heidi Arnesen (Frp) – fast nestleder (Leder fra 01.01.2013 -25.05.2013)
Jarl S Odinsen  Ap) – (nestleder fra 01.01.2013 -25.05.2013)
Jon Tellman Tjuslia (Pp)
Helene Falch Fladmark (V)
Kristin U Finchenhagen (H) (ikke møtende 2014 og 2015)
Edward Terjesen (Frp) (fast møtende 01.01.2013 -25.05.2013)
Odd Longum (Pp) observatør A-Agder fylkeskommune
Yngve Paulsen (ansatt rep)
Rune Hvass (havnefogd)

Vara til styret: (flertalls konstellasjon)
1. Edward Terjesen (Frp) (møter fast 01.01.2013 -25.05.2013)
2. Geir F Sissener (H)
3 Terje Eikin (KrF)
4 Roar Gundersen (H)

Vara til styret (Mindretalls konstellasjon)
1. Eirik Sørsdal (SV)
2. Aslak Skripeland (V)

Vara Aust-Agder Fylkeskommune
Knud A Austad