Representanter i Havnestyret Arendal Havn KF

Svein Harald Monsen – Leder i utvalg (Arbeiderpartiet)

Kristoffer Andreas Lyngvi-Østerhus – Nestleder i utvalg (Høyre)

Fredrik Wilhelm Schulze – Utvalgsmedlem

Birthe Engesland – Utvalgsmedlem (Senterpartiet)

Ingrid D. Skårmo – Utvalgsmedlem (Fremskrittspartiet)

Magdalena Pawlik-Bak – Utvalgsmedlem (Arendal Havn Kf)

Rune Hvass – Havnefogden

Vara til styret:

Silje Vanessa Samuelsen – Miljøpartiet De Grønne

Vigdis Thorbjørnsen – Arbeiderpartiet

Mona Hauglid – Venstre

Ole Glenn Tvermyr – Kristelig Folkeparti

Jelena Høegh-Omdal – Arbeiderpartiet

Roar Daniel Gundersen – Høyre

Benedikte Nilsen Glommen – Høyre

Linda Dagestad Øygarden – Høyre

Erik Johan Tellefsen Lindøe – Høyre

Andreas Arff – Fremskrittspartiet

Maurith Julie Fagerland – Fremskrittspartiet

Edward Terjesen – Fremskrittspartiet

Christian Byholt Endresen – Fremskrittspartiet

Anders Kylland – Fremskrittspartiet