2Det innkalles herved til ordinært havnestyremøte. Forfall meldes til havneadministrasjonen.

Innkalling no 1 28jan 2015

Innkalling no 2 18feb 2015

Innkalling no 3 18mar 2015

Innkalling no 4 29 apr 2015

Innkalling no 5 22 jun 2015

Innkalling no 6 02 sept 2015 til publisering

Vedlegg/papirer møte no 6/2015
Forretningsplan rev 1 Arendal nye gjestehavn badeanlegg til SAK 36 -2015 Forretningsplan Arendal Gjestehavn
2015 12 aug Brev fra CSUB ønske om reduksjon i leiegaranti SAK 39 – Endringer kontrakt leietaker
2015 Høring saksframlegg AK godkjente SAK 40-2015: HØRING – RAET NASJONALPARK VERNEPLANEN

 

Innkalling no 7 11nov2015 Nytt havnestyre: Møte sted Havnekontoret Eydehavn 2 etg

Vedlegg sak 45 DRIFTS OG INVESTERINGSBUDSJETT 2016

Budsjett drift 2016 oversikt1 Arendal havn
Investeringer 2016 2019 korr gjeldene

SAK  46 ORDENSFORSKRIFT HAVNER
Gammel forskrift se lovdata.no

Standard ny forskrift om orden i og bruk av hamner og farvatn
Tilpasset lokalt Forskrifter om orden i og bruk av hamner og farvatn Arendal kommune inkl §10

SAK 48 SØKNAD OM TILSKUDD UTREDNING HAVNESAMARBEID PÅ AGDER
2015 11 09 Kristiansand Havn KF_søknad om tilskudd til Havnesamarbeid