Det innkalles herved til ordinært havnestyremøte. Forfall meldes til havneadministrasjonen.

Møte no 1Innkalling og saksfremlegg møte no 1 20 jan2016
Vedlegg:
SAK 1 – 2016 Virksomhetsplan 2016 Arendal Havnevesen KF
SAK 3 – 2016 Arendal Havn KF Regulativ med avgifter og vederlag 2016

Møte no 2: Innkalling no 2 17 feb2016
Vedlegg:
SAK 05 – 2016: 2015 Årsrapport – Arendal Havnevesen KF/2015 Arendal Havnevesen KF årsberetning 2015/REGNSKAP 2015 ikke klar

Møte no 3: Innkalling no 3 16 mars2016  kl 1700 Havnekontoret Eydehavn:
Vedlegg:
SAK 7 -2016: 2016 Prosess skrift fra adv Kjær på vegne av Scott Nilsen Fluet

Møte no 4: Innkalling no4 20 april 2016 kl 1700 Havnekontoret Eydehavn
vedlegg
SAK 12: Endring reguleringsplan tilførselvei Eydehavn.  Vedlegg Ny veg Eydehavn. Forprosjekt. Endelig rapport AAFK

Møte no 5: Onsdag 11 mai 2016 kl 1700 Havnekontoret Eydehavn:
Innkalling no5 11 mai 2016
Vedlegg sak 14: 2016 1ste tertial Arendal Havnevesen KF

Møte no 6: Onsdag 15 juni 2016 kl 1700 Havnekontoret Eydehavn:
Innkalling no6 15 juni 2016
SAK 17 – 2016: GÅRDALSBUKTEN. DIVERSE TILTAK – BYGGESAK
Gnr 432 bnr45 Westergren bnr 466 Albrechtsen Andersen Gårdalsbukten flytebrygger

Møte no 7: Onsdag 31 august 2016 Havnekontoret Eydehavn
Innkalling no7 31 aug 2016
SAK 17 / 2016 :GÅRDALSBUKTEN. DIVERSE TILTAK – KLAGESAK- Dokumenter i saken
5 august 2016 gnr 432 bnr 23 Margrethe Hestø klage på havnestyrets vedtak inkl feil og mangelfull saksbehandling
07 april 2016 gnr 432 bnr 466 søknad om ny flytebrygge og nabovarsel Andersen Albrechsten
09 august 2016 kommentar til saken fra Margareth Hestø
13 april 2016 gnr 432 bnr 45 søknad om ettergodkjenning av flytebrygge Lisbeth Knutsen
13 juni 2013 gnr 432 bnr 29 vedtak Karen Herlofsen Gårdalsbukten
16 juni 2016 Gnr 432 bnr 45 Westergren bnr 466 Albrechtsen Andersen Gårdalsbukten flytebrygger
25 juli 2016 epost gnr 432 bnr 466 Andersen Feiltolkning av Jordsskifteoverrettens dom
27 mai 2016 epost gnr 432 bnr 466 Albrechsten Andersen Korrigert lengde flytebrygge
28 jun 2016 gnr 432 bnr 45 Jacobsen Nøstvik klage ønske om korrigert plassering
28 juni 2004 Rettsbok Agder jordskifterett sak 3 2003 Strømsbu Arendal Kommune
SAK 21/ 2016: Ny vei til Arendal havn – brev fra fylkeskommunen
2016 brev fra AA fylkeskommune
SAK 23/2016: Langtids investeringbudsjett Arendal havn KF 2017-2026
Inv program 2017 2026 rev 2 Arendal Havnevesen KF

Møte no 8: Onsdag 21 sept 2016 kl 1700 Havnekontoret Eydehavn
innkalling-no-8-21-sept-2016
SAK 30/2016: budsjett-drift-2017-arendal-havn-rh-ver-1
SAK 32/2016: 2016-09-09-byste-av-nils-hjelmtveit-bakgrunn 2016-09-11-hjelmtveit-byste-soknad-arendal-havn-kf nils-hjelmtveit-i-agderposten-1982-07-21 om-nils-hjelmtveit-og-eydehavn-utdrag-fra-helge-roed-eydehavn-fortellinger-fra-et-industristed
SAK 33/2016 2016-05-sept-fylkesberedskapsradet-aust-og-vest-agder-anmodning-om-repr

Møte no 9: Onsdag 16 nov 2016 kl 1700 Havnekontoret Eydehavn
innkalling-no-9-16-nov-2016

Vedlegg
SAK 37-2016: FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER ARENDAL HAVN KF
vedtekter-arendal-havn-kf-utkast-ny
vedtekter-for-arendal-havn-kf
til-styrene-i-arendal-havn-kf-og-arendal-eiendom-kf
vedlegg-kommentarer-til-enkeltbestemmelser-i-nye-vedtekter
saksframlegg-til-bystyret
sak-xx-endrede-vedtekter-arendal-havn-kf
brev-fra-kystverket-den-200614-til-halden-kommune
brev-fra-fylkesmannen-av-070316-vedrorende-lovlighetskontroll

SAK 38-2016: SLUTTRAPPORT HAVNESAMARBEID MANDAL-ARENDAL-KR:SAND. SOUTH PORT
vedlegg havnesamarbeid_final_oktober_2016

SAK  40-2016: KUVIGA RETTSAVGJØRELSE AGDER TINGRETT OKT 2016
vedlegg domsavsigelsen tingrettens-dom-datert-12-okt-2016
kommentar-til-dommern-fra-adv-o-andersen

SAK 41-2016: REGULERINGSPLAN KRANA. FORSLAG REG BESTEMMELSER.
Vedlegg Forslag regulering 2016-krana-forslag-reguleringsplankart-07-11-16
i
llustrasjonsplan Krana 2016-krana-forslag-til-illustrasjonsplan-07-11-16
illustrasjon nabo 2016-krana-illustrasjonsplan-berort-nabo-07-11-16

Møte no 10: Torsdag 15 des kl 1700 -2000 NB! Gjestehavnen
innkalling-no-10-15-des-2016

Vedlegg
SAK 40-2016: KUVIGA avtale-ke-og-fb-scott-nilsen-vedr-batplasserah-ke-091216-002

SAK 45-2016: FORSLAG NY DRIVSTOFFANLEGG BEKKEVIK fra-eydehavn-vel-v-arne-menne

SAK 47-2016: NY VEI FV 410 – Arendal havn. Økonomiske forhold ny-vei-til-havn-kalkyle-11-11-2016

SAK 48- 2016: NYTT ORGANISASJONSKART ARENDAL HAVN 2017-organisasjonskart-arendal-havn