Det innkalles herved til ordinært havnestyremøte. Forfall meldes til havneadministrasjonen.

Møte no 1: Innkalling og saksfremlegg møte no 1 16 jan 2019

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/207545/moter/535076/dokumenter/1

Møte no 2: Innkalling og saksfremlegg møte no 2 13 feb 2019

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/207545/moter/535078/dokumenter/1

Møte no 3: Innkalling og saksfremlegg møte no 3 20 mars 2019

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/207545/moter/535079/dokumenter/1

Møte no 4: Innkalling og saksfremlegg møte no 4 24 april 2019

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/207545/moter/535080/dokumenter/0