Det innkalles herved til ordinært havnestyremøte. Forfall meldes til havneadministrasjonen.

Møte no 1: Innkalling og saksfremlegg møte no 1 15 jan 2020

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/207545/moter/707230/dokumenter/1

Møte no 2: Innkalling og saksfremlegg møte no 2 26 feb 2020

http://sru.arendal.kommune.no//api/utvalg/207545/moter/707232/dokumenter/0

Møte no 3: Innkalling og saksfremlegg møte no 3 24 mar 2020

http://sru.arendal.kommune.no//api/utvalg/207545/moter/707233/dokumenter/1

Møte no 4: Innkalling og saksfremlegg møte no 4 15 apr 2020

http://sru.arendal.kommune.no//api/utvalg/207545/moter/707235/dokumenter/1

Møte no 5: Innkalling og saksfremlegg møte no 5 13 mai 2020

http://sru.arendal.kommune.no//api/utvalg/207545/moter/707236/dokumenter/1

Møte no 6: Innkalling og saksfremlegg møte no 6 10 juni 2020

http://sru.arendal.kommune.no//api/utvalg/207545/moter/707238/dokumenter/1

Møte no 7: Innkalling og saksfremlegg møte no 7 26 aug 2020

http://sru.arendal.kommune.no//api/utvalg/207545/moter/707240/dokumenter/1

Møte no 8: Innkalling og saksfremlegg møte no 8 09 sep 2020

http://sru.arendal.kommune.no//api/utvalg/207545/moter/707241/dokumenter/1

Møte no 9: Innkalling og saksfremlegg møte no 9 14 okt 2020

http://sru.arendal.kommune.no//api/utvalg/207545/moter/707243/dokumenter/1

Møte no 10: Innkalling og saksfremlegg møte no 10 10 nov 2020

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/207545/moter/707245/dokumenter/1

Møte no 11: Innkalling og saksfremlegg møte no 11 02 des 2020