Det innkalles herved til ordinært havnestyremøte. Forfall meldes til havneadministrasjonen.

Møte no 1: Innkalling og saksfremlegg møte no 1 15 jan 2020

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/207545/moter/707230/dokumenter/1