Det innkalles herved til ordinært havnestyremøte. Forfall meldes til havneadministrasjonen.

Møte no 1: Innkalling og saksfremlegg møte no 1 20 jan 2021

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/207545/moter/880320/dokumenter/0

Møte no 2: Innkalling og saksfremlegg møte no 2 10 mar 2021

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/207545/moter/880322/dokumenter/1

Møte no 3: Innkalling og saksfremlegg møte no 3 14 apr 2021

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/207545/moter/880323/dokumenter/0