Det innkalles herved til ordinært havnestyremøte. Forfall meldes til havneadministrasjonen.

Møte no 1: Innkalling og saksfremlegg møte no 1 20 jan 2021

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/207545/moter/880320/dokumenter/0