Det innkalles herved til ordinært havnestyremøte. Forfall meldes til havneadministrasjonen.

Møte no 1: Innkalling og saksfremlegg møte no 1 12 jan 2022

https://einnsyn.no/api/fil?uri=http://data.einnsyn.no/25c235ab-a883-4c8f-a49a-31649004835b