SAK 1 2013 Nytt vedtak SEILINGSTILLATELSER 2013 mars

SAK 1 2013 SEILINGSTILLATELSER 2013 KLAGESAK SKILSØFERGA AS

SAK 2 2013 VARSEL OM MULIG ERSTATNINGSKRAV FRA SKILSØFERGEN AS

SAK 3 2013 Nytt vedtak 29 mai STATUS ETABLERING EYDEHAVN

SAK 3 2013 Nytt vedtak STATUS ETABLERING EYDEHAVN 20 mars

SAK 3 2013 STATUS ETABLERINGER EYDEHAVN

SAK 4 2013 NGP KONKURS FRIVILLIG GJELDSORDNING

SAK 5 2013 SALG AV SMÅBÅTPLASSER UTREDNING

SAK 6 2013 PRISFASTSETTELSE BÅTPLASSER HELSVIGA endelig vedtak 24 april 2013

SAK 6 2013 PRISFASTSETTELSE BÅTPLASSER HELSVIGA

SAK 7 2013 BETALINGSLØSNING GJESTEHAVNEN SAK 8 2013 Nytt vedtak PARKERING FERGEKAIEN 20 mars

SAK 8 2013 PARKERING FERGEKAIEN TYHOLMEN

SAK 9 2013 SLÅBERVIG HISØY MULIGE ALTERNATIVER

SAK 10 2013 BEREDSKAPSLAGER AKUTT FORURENSING

SAK 11 2013 VANNSCOOTER HØRING SMÅBÅTLOVEN

SAK 12 2013 ÅRSBERETNING ARENDAL HAVN 2012

SAK 13 2013 ORGANISERING OG DRIFT AV RESTAURANT GJESTEHAVNEN

SAK 14 2013 INNKJØP FENDERE CRUISEKAI SENTRUM S

AK 15 2013 OFU AVTALE UTVIKLING NY GJESTEHAVNSLØSNING

SAK 16 2013 FREMTIDIG LOKALFERGETRAFIKK ARENDAL

SAK 17 2013 KLAGE PÅ ILAGT GEBYR SAKSBEHANDLING HANS ANDREAS HANSEN REVESAND

SAK 17 2013 vedtak 19 jun13 vedr KLAGE PÅ ILAGT GEBYR HANS ANDREAS HANSEN REVESAND

SAK 18 2013 KRITERIER FOR SPONSING

SAK 19 2013 CRUISE SØRLANDET STATUS OG VEIEN VIDERE

SAK 20 2013 PRISER ARENDAL GJESTEHAVN

SAK 21 2013 OPPSTART REGULERING BARBUBUKT SMÅBÅTHAVN

SAK 22 2013 INNKJØP AV TELESTACKER TELESKOPLASTER

SAK 23 2013 ANBUDSINNBYDELSE NEDSPRENGNING TOMTEAREAL N4 EYDEHAVN

SAK 24 2013 MODELL FOR FINANSIERING OPPFØRING OG UTLEIE AV INDUSTRIBYGG MED KONTRAKTERT LEIETAKER

SAK 25 2013 ANBUDSINNBYDELSE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN NESKIL BRO GJENNOM EYDEHAVN SENTRUM TIL HAVNA

SAK 26 2013 EYDEHAVN 100 ÅR DELTAGELSE JUBILEUMSFEIRING

SAK 27 2013 VEITRASE E18 TILFØRSELSVEI ARENDAL HAVN

SAK 27 2013 VEITRASE TILFØRSELSVEI ARENDAL ØST REGIONHAVN

SAK 28 2013 BARBU BUKT BRUK AV SJØOMRÅDENE ØNSKER MIDLERTIDIG BYGGE OG DELEFORBUD INNTIL ENHETLIG PLAN

SAK 29 2013 MØTEPLAN HØST 2013

SAK 30 2013 OPPSTART PLANARBEID UTVIDELSE AV KAIER FISKEMOTTAKET

SAK 31 2013 PROSJEKTERING INFRASRUKTUR BYGGEOPPFØLGING VIDEREFØRING AV LØPENDE AVTALE S

AK 32 2013 OVERSKRIDELSE KOSTNADSRAMME TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN

SAK 33 2013 ANSETTELSE AV NY MEDARBEIDER

SAK 34 2013 BØYER PÅ MERDØFJORDEN

SAK 35 2013 KORRIGERING PRISER GJESTEHAVNEN

SAK 36 2013 KLAGESAK GNR 67 BNR 137 KJENESTANGEN LYSKASTERE

SAK 37 2013 ny vedtak AVSLUTNING DELPROSJEKTER 2011 2013

SAK 37 2013 STATUS DELPROSJEKTER OG LØPENDE INVESTERINGER AVSLUTNING PROSJEKTER 2011 2013

SAK 38 2013 DRIFTS OG INVESTERINGSBUDSJETT 2014

SAK 39 2013 INVESTERINGSPROGRAM PERIODEN 2014 2018

SAK 40 2013 ARENDAL NYE GJESTEHAVN BYGGING AV PROTOTYPE VELVÆREBYGG

SAK 41 2013 AVKLARING ANSVAR ARENDAL EIENDOM KF & ARENDAL HAVN KF

SAK 42 2013 MØTEPLAN VINTER VÅR 2014