SAK 1 2014 untatt offentlighet VEDR INFRASTRUKTUR FOR RIGGHAVN EYDEHAVN

SAK 2 2014 STRATEGI FOR VIDEREUTVIKLING AV EYDEHAVN SAKEN UTSATT

SAK 3 2014 STRID NHO og NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND RETTEN TIL Å LASTE OG LOSSE SKIP

SAK 4 2014 STRANDA DOMMEN infosak

SAK 5 2014 NY BRYGGE BLEKESTRAND

SAK 6 2014 OPPSTART REGULERING NY ADKOMSTBRYGGE SMÅBÅTBRYGGE, RENOVASJONSBRYGGE PÅ MERDØ NABBEN

SAK 7 2014 ÅRSBERETNING 2013 og REGNSKAP 2013

SAK 8 2014 MANGLENDE BILAG

SAK 9 2014 REGULERINGSPLAN BARBU BUKT

SAK 10 2014 SLIPP DYBDALSSTRANDA, Tromøya

SAK 11 2014 nytt vedtak 20 juni RAMPE STATNETT – OVERSKRIDELSE AV RAMME

SAK 11 2014 STATNETT RAMPE NY HAVNEBRYGGE PÅLSODDEN

SAK 12 2014 CRUISE ANLØP MARKEDSFØRING AV ARENDAL

SAK 13 2014 ERSTATNINGS SØKSMÅL SKILSØFERGA AS RETTSMEGLING

SAK 13 2014 Nytt vedtak 20 juni ERSTATNINGSSAK SKILSØFERGA AS FORLIK

SAK 14 2014 VELG SJØVEIEN 2014 GODSFERGEN

SAK 15 2014 ULYKKE M DØDELIG UTGANG EYDEHAVN HAVNEOMRÅDE

SAK 15 info gitt til havnestyret i møtet den 26 mars 2014

SAK 16 2014 nytt vedtak 20 juni OVERSIKT ORGANISERING OG DRIFT RESTAURANT HUS GJESTEHAVNA 2014

SAK 16 2014 OVERSIKT ORGANISERING OG DRIFT RESTAURANT HUS GJESTEHAVNA 2014

SAK 17 2014 AREAL TOLLBODKAIEN OVERSKJØTING AV MINDRE PARSELL TIL UTBYGGER

SAK 18 2014 OPPLAG AV SMÅBÅTER FORSLAG OM Å AVSLUTTE PGA RISIKOVURDERINGER

SAK 19 2014 REVISJONSRAPPORT 2013

SAK 20 2014 ANSETTELSE I PROSJEKTSTILLING

SAK 21 2014 JORDSKIFTESAK KUVIGA

SAK 22 2014 VEDR NABOBRYGGE TIL KONGSHAVN NYE SMÅBÅTHAVN

SAK 23 2014 nytt vedtak 20 juni UTREDNING VEDR RIGGHAVN.

SAK 23 2014 UTREDNING VEDR RIGGHAVN

SAK 24 2014 SØKNAD OM FLYTEBRYGGE LILLE SKOTTHOLMEN

SAK 25 2014 KJØP AV STRANDPARSELL GÅRDALEN FOR SMÅBÅTHAVN

SAK 26 2014 TRÅDLØST WIFI ARENDAL HAVN OG ARENDAL SENTRUM

SAK 27 2014 MØTEPLAN HØST 2014

SAK 28 2014 STRATEGI RIGGHAVN VEIEN VIDERE

SAK 29 2014 nytt vedtak 29okt PROSJEKTER INVESTERINGSPLAN 2015

SAK 29 2014 PROSJEKTER INVESTERINGSPLAN 2015

SAK 30 2104 ORGANISASJON ARENDAL HAVN.

SAK 31 2014 LØNNSFASTSETTELSE ANSATTE FASTSETTELSE AV BRUTTO ÅRSLØNN

SAK 32 2014 VELG SJØVEIEN

SAK 33 2014 GJESTEHAVN EVALUERING AV SESONGEN 2014

SAK 34 2014 GJESTEHAVN MANGLENDE BILAG FRA INNKJØP

SAK 35 2014 GJESTEHAVN ETABLERING AV BRO I GJESTEHAVNEN

SAK 36 2014 KANALER ARENDAL SENTRUM HAVNESTYRETS HOLDNING

SAK 36 2014 nytt vedtak 29 okt KANALER ARENDAL SENTRUM HAVNESTYRETS HOLDNING

SAK 37 2014 KJØP AV STRANDPARSELL TORJUSHOLMEN TROMØY

SAK 38 2014 VALG AV ENTREPENØR PROSJEKT INTERNVEI HAVNA

SAK 39 2014 nytt vedtak 29 okt VALG AV ENTREPENØR PROSJEKT BEKKEVIK EYDEHAVN

SAK 39 2014 VALG AV ENTREPENØR PROSJEKT BEKKEVIK EYDEHAVN

SAK 40 2014 NGP NYTT BÅTRACE I ARENDAL JUNI 2015

SAK 41 2014 JORDSKIFTESAK VEDR KUVIGA

SAK 42 2014 VEDR HFL §39 MOTTAKSPLIKT SVAR MOTTATT FRA KYSTVERKET

SAK 42 2014 VEDR HFL §39 OG MOTTAKSPLIKT SVAR FRA KYSTVERKET

SAK 43 2014 KRAFTSELSKAPENES TARIFF VEDR MILJØTILTAK I HAVN

SAK 44 2014 DRIFTS OG INVESTERINGBUDSJETT 2015

SAK 44 2014 FORSLAG DRIFT og INVESTERINGBUDSJETT 2015

SAK 44 2014 nytt vedtak 29 okt FORSLAG DRIFT INVESTERINGBUDSJETT HAVN 2015

SAK 45 2014 INVESTERING I FLYTTBAR PLASTHALL FOR KUNDE

SAK 46 2014 PRINSIPP FOR HAVNENS REGNSKAPSFØRING

SAK 46 2014 STRATEGISAMLINGER VÅREN 2015

SAK 47 2014 PRINSIPP FOR HAVNENS REGNSKAPSFØRING

SAK 48 2014 HAVNEFORETAKET OG KOMMUNENS FINANSREGLEMENT

SAK 49 2014 REGULATIV ENDRINGER FRA 2015

SAK 50 2014 VALG AV LEVERANDØR NYTT INDUSTRIBYGG EYDEHAVN

SAK 51 2014 HJULLASTERE TILSTAND TEKNISK UTSTYR

SAK 52 2014 KJØP AV BRYGGE RETTIGHET RÅDHUSGATEN LASSENS HUS

SAK 52 2014 Nytt vedtak KJØP AV BRYGGE RETTIGHET RÅDHUSGATEN 12 LASSENS HUS

SAK 53 2014 KJØP AV LAGRINGSTELT FOR LAGRING EYDEHAVN