SAK 01 2015 INTERN STRATEGIPROSESS

SAK 02 2015 REGJERINGENS NASJONALE HAVNESTRATEGI

SAK 03 2015 MINDRE ENDRINGER REGULATIV 2015

SAK 04 2015 LANGBRYGGEN OPPGRADERING

SAK 05 2015 UTBYGGING AV BUTIKKDELEN FISKEMOTTAKET BARBU

SAK 06 2015 SALG AV HJULLASTER L70C KJØP AV 15TONN TRUCK

SAK 06 2015 nytt vedtak 2 sept SALG AV HJULLASTER KJØP AV NY HJULLASTER

SAK 07 2015 DRIFT RESTAURANTEN GJESTEHAVNEN 2015

SAK 08 2015 KJØP AV STRANDPARSELL KILSUND

SAK 09 2015 KLAGE FRITTLIGGENDE MORING SJEGGESTØ MARIT OG TARJEI TENGELSEN

SAK 10 2015 UTVIDELSE KAI FISKEMOTTAK BARBU SØKNAD KYSTVERKET

SAK 11 2015 SØKNAD BRYGGE BREIVIK ANSATT ARENDAL HAVN

SAK 12 2015 RAPPORT STRATEGISAMLING 2015

SAK 13 2015 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

SAK 14 2015 NY LAGERHALL VEISALT KONTRAKT FOR MESTA.

SAK 15 2015 NESKILEN 2 ESSO NYTT SMÅBÅTANLEGG.

SAK 16 2015 NYE HJEMMESIDER

SAK 17 2015 MULIG SAMARBEID MELLOM HAVNER I AGDER

SAK 18 2015 PROSJEKT HAVNEVEIEN PÅLEGG OM TILEGGSARBEIDER OVERSKRIDELSER AV KOSTNADSRAMME FOR FORTAU OG OVERVANNSDIMENSJONERING

SAK 19 2015 KITTELSBUKT VISUELL OPPGRADERING AV STRANDLINJE

SAK 20 2015 OPPGRADERING AV LANGBRYGGEN

SAK 21 2015 OPPFØRING AV LAGERBYGG 1 2015 FOR NY KUNDE EYDEHAVN

SAK 22 2015 OPPFØRING AV LAGERBYGG 2 2015 FOR ETABLERT KUNDE EYDEHAVN

SAK 23 2015 OPPFØRING AV LAGERBYGG 3 2015 FOR UTLEIE EYDEHAVN

SAK 24 2015 NYTT LOKALFERGELEIE VITENPLASSEN BARBUBUKT

SAK 25 2015 ENDRINGER I BUDSJETT 2015 ARENDAL HAVN KF 2 tertial

SAK 26 2015 INVESTERINGER PERIODEN 2016 2019

SAK 27 2015 REGIONAL TRANSPORTPLAN AGDER

SAK 28 2015 BARBUBUKT SMÅBÅTHAVN SALG AV TINGLYST RETTIGHET TIL PLASS FORDELING AV ANTALL PLASSER TIL UTBYGGERE

SAK 29 2015 KONTRAKT OLJEVERNBEREDSKAP SANDVIKODDEN

SAK 30 2015 REVISJONSRAPPORT 2014

SAK 31 2015 TERTIALRAPPORT Q1 2015

SAK 32 2015 KYSTVERKET LOKALE BEGRENSINGER ARENDAL

SAK 33 2015 KLAGESAK Brygge fra nabo Liv og Kjell Orvik

SAK 34 2015 INVESTERING GJESTEHAVN BADEANLEGG

SAK 34 2015 nytt vedtak 22 INVESTERING GJESTEHAVN BADEANLEGG

SAK 35 2015 BETALING FOR OPPLAG AV RIGGER OG SKIP I ARENDAL

SAK 36 2015 FORRETNINGSPLAN BADEANLEGG GJESTEHAVN

SAK 37 2015 NY SMÅBÅTHAVN VIPPA NIDELVA

SAK 38 2015 NY SMÅBÅTHAVN KRØGLEVIK TROMLINGSUND SKARE

SAK 39 2015 Untatt offentlighet ØNSKE OM ENDRINGER I KONTRAKT FRA LEIETAKER

SAK 40 2015 HØRING RAET NASJONALPARK VERNEPLANEN

SAK 41 2015 OPPGRADERING MARITIME SERTIFIKATER HAVNEFOGD

SAK 42 2015 SØKNAD OM FRI MED LØNN TIL ETTERUTDANNING HAVNEFOGD

SAK 43 2015 FISKEMOTTAKET UTVIDELSE AV BUTIKK

SAK 44 2015 KOMMUNEPLAN UTVALGETS VEDTAK VEDR SLETTA BÅTHAVN

SAK 45 2015 DRIFTS OG INVESTERINGSBUDSJETT 2016

SAK 46 2015 ORDENS FORSKRIFT I HAVNER

SAK 47 2015 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HAVNESTYRET TIL HAVNEFOGD

SAK 48 2015 SØKNAD OM MIDLER UTREDNING AV HAVNESAMARBEID AGDER

SAK 49 2015 ØKT HAVNEAKTIVITET BEHOV FOR MER HAVNEAREAL

SAK 50 2015 FORSLAG MØTEPLAN HAVNESTYRET VÅREN 2016