Havnestyrets vedtak 2016:

Nytt vedtak tidligere behandlede saker:

SAK 10 2015 nytt vedtak 17 feb 2016 FISKEMOTTAK BARBU UTVIDELSE KAI

Nytt vedtak sak 34 2015 Basseng gjestehavnen investering

SAK 34 2015 nytt vedtak 17 feb 2016 INVESTERING GJESTEHAVN BADEANLEGG

SAK 34 2015 nytt vedtak 20 april INVESTERING GJESTEHAVN BADEANLEGG

SAK 37 2015 nytt vedtak 2016 NY SMÅBÅTHAVN FAGERLI – SKARPNES -VIPPA NIDELVA.

SAK 46 2015 nytt vedtak 20 jan16 ORDENS FORSKRIFT I HAVNER

SAK 51 2015 nytt vedtak 20jan16 KJØP AV AREAL OG BÅTPLASSER KRANA KOLBJØRNSVIK

NYE SAKER 2016:

SAK 01 2016 VIRKSOMHETSPLAN 2016 20jan16

Arendal Havnevesen KF virksomhetsplan 2016

SAK 02 2016 AVSLUTNING FORSKNINGS OG UTVIKLINGSPROSJEKT GJESTEHAVNEN

MMA sluttrapport v1

SAK 03 2016 MINDRE ENDRINGER REGULATIV 2016 20jan16

Arendal Havn KF Regulativ med avgifter og vederlag 2016

SAK 04 2016 VEDTAK ETTER HAVNE OG FARVANNSLOV § 27 SKINDLO CHRISTENSEN

Gnr 206 bnr 500 og 498 2016 01 20 vedtak Are Skindlo og John Birger Christensen

SAK 05 2016 ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING REGNSKAP 2015

SAK 06 2016 ARBEIDSAVTALE HAVNEFOGD

SAK 07 2016 RETTSLIG PROSESS I KUVIGA

SAK 08 2016 MANGLENDE LØNNSUTBETALINGER HAVNEFOGD

SAK 09 2016 ORGANISERING OG DRIFT ARENDAL GJESTEHAVN SOMMEREN 2016

SAK 10 2016 ANSETTELSE AV SESONGLEDERE GJESTEHAVN.

SAK 11 2016 GJESTEHAVN UTGLIDNING AV FYLLMASSER UTBEDRINGER KOSTNADER

SAK 12 2016 VEI TIL HAVNE OG INDUSTRIOMRÅDET PÅ EYDEHAVN

SAK 13 2016 AT TREPARK PINNEN ISPS ANSVAR

SAK 14 2016 TERTIALRAPPORT Q1 2016

SAK 15 2016 GODGJØRING FOR ANSATT REPRESENTANT

SAK 16 2016 HAVNS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER OG ORGANISERINGEN AV LÅN

SAK 17 2016 GÅRDALSBUKTEN DIV TILTAK BYGGESAK

SAK 17-2016-nytt-vedtak-21-sept-2016-gardalsbukten-diverse-tiltak-byggesak-klagesak-habilitet

SAK 18 2016 Kommunale foretak og § 27-virksomheter Havnestyrets holdning

SAK 19 2016 FYLKESOMMUNALT VEDTAK VEDR FERGEDRIFT

SAK 20 2016 KRANA plan

SAK 21 2016 MØTEPLAN HAVNESTYRET

SAK 22 2016 ENOVA TILSKUDD ARENDAL HAVN EYDEHAVN

SAK 23 2016 ny veg til Arendal havn brev fra fylkeskommunen

SAK 24 2016 Tertialrapport 2dre tertial 2016 saken utsatt

SAK 25 2016 Budsjett Langtidsbudsjett havn 2017 2020 Lånetak prioriteringer.

SAK 26 2016 SALG TOMT TIL PANTERRA Reversering

SAK 27 2016 Tiltaksmidler mot arbeidsløshet. Prioritering og bruk av midlene.

SAK 28 2016 Utkast avtale nabo gnr 308 403 KRANA

SAK 29 2016 IMMANUEL KAIPLASS I KOLBJØRNSVIK

SAK 30 2016 Drift vinterkonservering Basseng

SAK 31 2016 Utbygging Fiskemottakskai Valg av leverandør etter utlysning

SAK-32-2016-driftsbudsjett-arendal-havn-2017-havnestyrets-forslag

SAK-33-2016-endringer-investerings-budsjett-havn-2016-2dre-tertial

SAK-34-2016-vedtak-soknad-om-stotte-til-byste-nils-hjelmtveit

SAK-35-2016-representant-til-fylkesberedskapsradet

SAK-36-2016-fremtidig-e18-utbygging-havnas-rolle

sak-37-2016-nye-vedtekter-arendal-havn-kf-havnestyrets-forslag

sak-38-2016-sluttrapport-havnesamarbeid-mandal-arendal-kristiansand

sak-39-2016-prosjektavslutninger

sak-40-2016-kuviga-rettsavgjorelse-agder-tingrett-okt-2016

tingrettens-dom-datert-12-okt-2016

sak-41-2016-reguleringsplan-krana-og-sletta-plan-og-illustrasjon

sak-42-2016-landstromsanlegg-valg-av-leverandor

sak-43-2016-engasjement-6-maneder-2017

sak-44-2016-utvidelse-marina-barbu

sak-45-2016-ny-drivstoff-fyllestasjon-bekkevik-eydehavn

sak-46-2016-drift-restauranthus-gjestehavna-sommeren-2017

sak-47-2016-ny-vei-fv-410-arendal-havn-okonomiske-forhold

sak-48-2016-nytt-organisasjonskart

sak-49-2016-sandvikodden-havn-overtar-drift-og-kontraktsansvar

sak-50-2016-uttak-av-masser-eydehavn-fremdrift-og-status

sak-51-2016-ny-brygge-plassering-kittelsbukt

sak-52-2016-innforing-av-avgift-parkering-havns-omrader

sak-53-2016-moteplan-havnestyret-2017