Møteplan 2017

Møte no 1: Onsdag 25 januar kl 17:00

Møte no 2: Onsdag 15 mars kl 17:00

Møte no 3: Onsdag 19 april kl 17:00

Møte no 4: Onsdag 24 mai kl 17:00

Møte no 5: Onsdag 14 juni kl 17:00

Møte no 6: Onsdag 23 aug kl 17:00

Møte no 7: Onsdag 20 sep kl 17:00

Møte no 8: Onsdag 25 okt 17:00

Møte no 9: Onsdag 08 nov 17:00

Møte no 10: Onsdag 6 des 17:00