Møteplan 2019

Møte no 1: Onsdag 16 januar kl 17:00

Møte no 2: Onsdag 13 februar kl 17:00

Møte no 3: Onsdag 20 mars kl 17:00

Møte no 4: Onsdag 24 april kl 17:00

Møte no 5: Onsdag 15 mai kl 17:00

Møte no 6: Onsdag 12 juni kl 17:00

Møte no 7: Onsdag 21 august kl l 17:00

Møte no 8: Mandag 28 oktober kl 17:00

Møte no 9: Onsdag 20 november kl 17:00