FISKERINÆRINGEN – BARBU

Vi er i ferd med å ferdigstille prosjekteringen av en 60 meter lang kai for fiskerinæringen i Barbu. Med tilskudd fra kystverket og finansiering for øvrig er vi straks klare for å begynne arbeidet. Eik entreprenør fra Telemark vant anbudskonkurransen.

Forventet ferdigstillelse er høsten 2017.