VISJON OG MÅL

Visjon og mål – Trafikk havn / Kommersiell havnevirksomhet

Vår visjon
Et regionalt knutepunkt for fremtidens verdiskapere. En havn tilrettelagt, dimensjonert og utrustet for anløp av store offshore enheter og rigger.

Mål
Havnen skal legge til rette for offshorerelaterte virksomheter ved å tilby tilrettelagt infrastruktur, håndteringsutstyr og arealer i tilknytning til kaifront.

Mål
Havnen på Eydehavn skal gi næringslivet i regionen et prisgunstig og effektivt havnealternativ der det oppnås fortrinn gjennom lavere transport, lager og håndteringskostnader. Havnen skal bidra til at gods overføres fra vei til skip i tråd med nasjonale og internasjonale føringer og målsettinger.

Last ned: Strategiplan Arendal havn 2015 2020 ver 1