Arendal havn

/Arendal havn

VIKTIG INFO for Slaabervik Vippe – Flytt båten din inn til Arendal gjestehavn

Vedlikehold av anlegget med utskifting av 2 vipper. Torsdag den 15.04 og fredag 16.04 blir det vedlikeholdsarbeid på Slaabervik Vippe anlegg. 2 vipper skal byttes, samt oppløft og oppstramming av de andre. Det betyr at ALLE båtene må ut av anlegget torsdag den 15.04 og fredag 16.04. Du kan legge den inn i Gjestehavna uten [...]

Dispensasjon for Lossing av Feed Fiskaa 09.04.2021

Lokale restriksjoner er satt for å begrense ulemper for naboer, selv om støyen påregnelig er lavere enn fastsatt verdier i T 1442. Havnevirksomheten er viktig samfunnsøkonomisk aktivitet der næringslivsaktører ikke skal påføres ekstra kostander eller økte utgifter, når dette ikke er strengt nødvendig. Det tilligger havnesjef å gjøre avveining av disse forhold, og innvilge dispensasjon [...]

Disp for vessel Simon Stevin autoimmun 2021

The port confirms that exemption for local restrictions on loading times are granted for vessel MV Simon Stevin- on 10 individual loading operations In Eydehavn from august to desember 2021. The reason for granting this exemption and approve 24/7 operations are the timecharter cost for said vessel. The port requires notifications prior to vessel arrival [...]

Høring: Forskrift om innkreving av saksbehandligsgebyr for Arendal Havn KF

Høring: Forskrift om innkreving av saksbehandligsgebyr for Arendal Havn KF Frist for innspill er 15. mars 2021.  Arendal bystyre skal i løpet av våren 2021 vedta ny forskrift om innkreving av saksbehandlingsgebyr for Arendal Havn KF. Bystyret behandlet 18. februar 2021 et forslag til forskrift. Arendal bystyre vedtok å sende forslag om innkreving av saksbehandlergebyr på [...]

DISP FOR IMPERATOR FOR LASTEOPERASJON EYDEHAVN SØN 14 FEBRUAR 2021

Veisalt er kritisk samfunnsmessig gods som må prioriteres for frakt . Det gis derfor dispensasjon for Imperator fra gjeldene laste/losserestriksjoner på Eydehavn terminalen fra søndag morgen kl.09:00 i stedet for kl.13:00 som er normal oppstartstid på søndager. Vi regner med at lastingen er ferdig i god tid før kl.21:00 søndag kveld. Lasting av veisalt er [...]

DISP FOR IMPERATOR FOR LASTEOPERASJON EYDEHAVN LØR-SØN 30-31 JANUAR 2021

Imperator gis dispensasjon til å laste veisalt fra ankomst lørdag 30 jan kl 23:00 – til søndag 31 jan kl 13:00 ferdig lastet - i tråd med søknad. Tidskritisk leveranse av godset har et klart sikkerhetsmessig formål som tilsier at dispensasjon bør gis. Lasting av salt er ikke en operasjon som er forventet å overstige [...]

DISP FOR CARTEN ELINE FOR LASTEOPERASJON EYDEHAVN SØN 17 januar 2021

Dispensasjon innvilges for Carten Eline søndag 17.01.2021 fra kl 0600-1300 ved Eydehavn terminal. Sideportlasting har svært lavt støynivå – og vil forventelig ikke utfordre de formål som restriksjonene er ment å ivareta. Havnas truck er elektrisk – og uten støy og utslipp.

DISP FOR NORJARL FOR LASTEOPERASJON EYDEHAVN TIR 5 JANUAR 2021

Fartøyet Norjarl har knapt med tid for å nå neste destinasjonshavn Swinoujsscie, Polen og kan risikere betydelig forsinkelse til neste havn- og løper dermed risiko for økonomisk tap ifølge søknad. Lasting av stein kan være støyende – og kan påvirke havnas omgivelser og naboer, det er derfor grunner for å gi disp tilsvarende som det [...]

Sørlandske strømkunder tjener på fleksibelt strømforbruk

Ler mer her: https://www.ae.no/aktuelt/nyheter/sorlandske-stromkunder-tjener-pa-fleksibelt-stromforbruk/?fbclid=IwAR38lCvqfWfP52x1oVwvdg9BjmK2cVfOcCSyP9uIjx6bEpUp9MvVZg0o480

Fartøyet Oslo Wave 2 er anløpt Eydehavn med 17 000tonn salt fra Afrikansk havn

Fartøyet er gitt dispensasjon fra havnens restriksjoner for laste/losseoperasjon fra tirsdag 13. til torsdag 15.okt. Fartøyet er forsinket i losseoperasjon pga mekanisk feil man 12.10. For å unngå at fartøyet blir forsinket til neste fraktopprag – og økonomiske ekstrautgifter for eier/charterer gis fartøyet anledning til å avslutte losseoperasjon fra tirsdag 13.10 kl 23:00 – til [...]