Generelt

/Generelt

Arendal gjestehavn er åpen for besøkende båter

Arendal Gjestehavn er åpen for besøkende båter! Bassenget og kafeen er det Canvas Arendal som står for i år. Alle besøkende bes overholde gjeldene nasjonale regler for smittevern. God håndhygiene, sosial distanse og god avstand mellom bord. Det er ikke gitt nasjonalt forbud om bruk av fritidsbåt, men en oppfordring om å redusere ikke nødvendige [...]

VIKTIG INFO for Slaabervik Vippe – Flytt båten din inn til Arendal gjestehavn

Vedlikehold av anlegget med utskifting av 2 vipper. Torsdag den 15.04 og fredag 16.04 blir det vedlikeholdsarbeid på Slaabervik Vippe anlegg. 2 vipper skal byttes, samt oppløft og oppstramming av de andre. Det betyr at ALLE båtene må ut av anlegget torsdag den 15.04 og fredag 16.04. Du kan legge den inn i Gjestehavna uten [...]

Dispensasjon for Lossing av Feed Fiskaa 09.04.2021

Lokale restriksjoner er satt for å begrense ulemper for naboer, selv om støyen påregnelig er lavere enn fastsatt verdier i T 1442. Havnevirksomheten er viktig samfunnsøkonomisk aktivitet der næringslivsaktører ikke skal påføres ekstra kostander eller økte utgifter, når dette ikke er strengt nødvendig. Det tilligger havnesjef å gjøre avveining av disse forhold, og innvilge dispensasjon [...]

Disp for vessel Simon Stevin autoimmun 2021

The port confirms that exemption for local restrictions on loading times are granted for vessel MV Simon Stevin- on 10 individual loading operations In Eydehavn from august to desember 2021. The reason for granting this exemption and approve 24/7 operations are the timecharter cost for said vessel. The port requires notifications prior to vessel arrival [...]

Høring: Forskrift om innkreving av saksbehandligsgebyr for Arendal Havn KF

Høring: Forskrift om innkreving av saksbehandligsgebyr for Arendal Havn KF Frist for innspill er 15. mars 2021.  Arendal bystyre skal i løpet av våren 2021 vedta ny forskrift om innkreving av saksbehandlingsgebyr for Arendal Havn KF. Bystyret behandlet 18. februar 2021 et forslag til forskrift. Arendal bystyre vedtok å sende forslag om innkreving av saksbehandlergebyr på [...]

DISP FOR IMPERATOR FOR LASTEOPERASJON EYDEHAVN SØN 14 FEBRUAR 2021

Veisalt er kritisk samfunnsmessig gods som må prioriteres for frakt . Det gis derfor dispensasjon for Imperator fra gjeldene laste/losserestriksjoner på Eydehavn terminalen fra søndag morgen kl.09:00 i stedet for kl.13:00 som er normal oppstartstid på søndager. Vi regner med at lastingen er ferdig i god tid før kl.21:00 søndag kveld. Lasting av veisalt er [...]

DISP FOR IMPERATOR FOR LASTEOPERASJON EYDEHAVN LØR-SØN 30-31 JANUAR 2021

Imperator gis dispensasjon til å laste veisalt fra ankomst lørdag 30 jan kl 23:00 – til søndag 31 jan kl 13:00 ferdig lastet - i tråd med søknad. Tidskritisk leveranse av godset har et klart sikkerhetsmessig formål som tilsier at dispensasjon bør gis. Lasting av salt er ikke en operasjon som er forventet å overstige [...]

DISP FOR CARTEN ELINE FOR LASTEOPERASJON EYDEHAVN SØN 17 januar 2021

Dispensasjon innvilges for Carten Eline søndag 17.01.2021 fra kl 0600-1300 ved Eydehavn terminal. Sideportlasting har svært lavt støynivå – og vil forventelig ikke utfordre de formål som restriksjonene er ment å ivareta. Havnas truck er elektrisk – og uten støy og utslipp.

DISP FOR NORJARL FOR LASTEOPERASJON EYDEHAVN TIR 5 JANUAR 2021

Fartøyet Norjarl har knapt med tid for å nå neste destinasjonshavn Swinoujsscie, Polen og kan risikere betydelig forsinkelse til neste havn- og løper dermed risiko for økonomisk tap ifølge søknad. Lasting av stein kan være støyende – og kan påvirke havnas omgivelser og naboer, det er derfor grunner for å gi disp tilsvarende som det [...]

Sørlandske strømkunder tjener på fleksibelt strømforbruk

Ler mer her: https://www.ae.no/aktuelt/nyheter/sorlandske-stromkunder-tjener-pa-fleksibelt-stromforbruk/?fbclid=IwAR38lCvqfWfP52x1oVwvdg9BjmK2cVfOcCSyP9uIjx6bEpUp9MvVZg0o480