Generelt

/Generelt

Bassenget – Sommer 2022

Bassenget i Arendal Gjestehavn er åpent:) Velkommen til å bade! Mer info: https://www.restaurantflyt.no/aktiviteter/

Handlingsplan for støy perioden 2022-2023

STØY Arendal havn: Handlingsplan for støy perioden 2022-2023. Masseuttaks perioden (rev 2/01 des 2021) Vedtatt av Arendal havnestyre 01 des 2021 Arendal kommune har en målsetting om å bedre levevilkår for alle i tråd med FN`s bærekraftsmål. Det arbeides målrettet for å legge til rette for eksisterende bedrifter og sikre nye bedriftsetableringer som gir økt [...]

Støy fra industri og havnevirksomheten på Eydehavn

Støy fra industri og havnevirksomheten på Eydehavn Støy er en subjektiv og personlig oppfatning av ulempe - reell for den som er berørt. Dette gjelder selv om støyen ikke er i strid med eller overskrider fastlagte grenseverdier i relevante forskrifter.   Bakgrunn Arendal havn sine aktiviteter og pågående utbygging er drevet av ønsket om økt [...]

Arendal gjestehavn er åpen for besøkende båter

Arendal Gjestehavn er åpen for besøkende båter! Bassenget og kafeen er det Canvas Arendal som står for i år. Alle besøkende bes overholde gjeldene nasjonale regler for smittevern. God håndhygiene, sosial distanse og god avstand mellom bord. Det er ikke gitt nasjonalt forbud om bruk av fritidsbåt, men en oppfordring om å redusere ikke nødvendige [...]

Disp for vessel Simon Stevin autoimmun 2021

The port confirms that exemption for local restrictions on loading times are granted for vessel MV Simon Stevin- on 10 individual loading operations In Eydehavn from august to desember 2021. The reason for granting this exemption and approve 24/7 operations are the timecharter cost for said vessel. The port requires notifications prior to vessel arrival [...]

Høring: Forskrift om innkreving av saksbehandligsgebyr for Arendal Havn KF

Høring: Forskrift om innkreving av saksbehandligsgebyr for Arendal Havn KF Frist for innspill er 15. mars 2021.  Arendal bystyre skal i løpet av våren 2021 vedta ny forskrift om innkreving av saksbehandlingsgebyr for Arendal Havn KF. Bystyret behandlet 18. februar 2021 et forslag til forskrift. Arendal bystyre vedtok å sende forslag om innkreving av saksbehandlergebyr på [...]

DISP FOR IMPERATOR FOR LASTEOPERASJON EYDEHAVN SØN 14 FEBRUAR 2021

Veisalt er kritisk samfunnsmessig gods som må prioriteres for frakt . Det gis derfor dispensasjon for Imperator fra gjeldene laste/losserestriksjoner på Eydehavn terminalen fra søndag morgen kl.09:00 i stedet for kl.13:00 som er normal oppstartstid på søndager. Vi regner med at lastingen er ferdig i god tid før kl.21:00 søndag kveld. Lasting av veisalt er [...]

DISP FOR NORJARL FOR LASTEOPERASJON EYDEHAVN TIR 5 JANUAR 2021

Fartøyet Norjarl har knapt med tid for å nå neste destinasjonshavn Swinoujsscie, Polen og kan risikere betydelig forsinkelse til neste havn- og løper dermed risiko for økonomisk tap ifølge søknad. Lasting av stein kan være støyende – og kan påvirke havnas omgivelser og naboer, det er derfor grunner for å gi disp tilsvarende som det [...]

Sørlandske strømkunder tjener på fleksibelt strømforbruk

Ler mer her: https://www.ae.no/aktuelt/nyheter/sorlandske-stromkunder-tjener-pa-fleksibelt-stromforbruk/?fbclid=IwAR38lCvqfWfP52x1oVwvdg9BjmK2cVfOcCSyP9uIjx6bEpUp9MvVZg0o480

Fartøyet Oslo Wave 2 er anløpt Eydehavn med 17 000tonn salt fra Afrikansk havn

Fartøyet er gitt dispensasjon fra havnens restriksjoner for laste/losseoperasjon fra tirsdag 13. til torsdag 15.okt. Fartøyet er forsinket i losseoperasjon pga mekanisk feil man 12.10. For å unngå at fartøyet blir forsinket til neste fraktopprag – og økonomiske ekstrautgifter for eier/charterer gis fartøyet anledning til å avslutte losseoperasjon fra tirsdag 13.10 kl 23:00 – til [...]