Mål

Cruise er en del av besøk og turist industrien

 • Flere besøkende.
 • Gode opplevelser
 • Mer midler brukt her
 • Bærekraft
 • Økonomisk overskudd

Tiltak (Arendal Havn regi)

 • Bedre og variert tilbud av lokale opplevelser
 • Etablere lokalt nettverk
 • Markedsføring og markedsarbeid
 • Redusere kostnader
 • HW land-strøm
 • Leveringssystem

Tiltak (påvirke tredje part)

 • Innspill til NTP om utvidelse av trang passasje i Galtesund. (Kystverket)
 • Dialog med Los og Kystverket