I disse dager ferdigstilles et nytt spesialbygg for utleie til CSUB, tidligere Sørkomp AS, som er store innen komposittleveranser til maritime næringer.

Vi arbeider også med en prosjekt som er tiltenkt som kontorfasiliteter for Havns egne virksomheter, samt andre aktører i område med behov for nærhet til havn.

Vi vil snarlig starte oppføring av et nytt stort telt på ca 2.000 kvm for Mesta til saltlagring.

Vi har planer for etablering av en marina med tankanlegg i Barbu v/ fiskemottaket for fritidsflåten.