Skipets agent har fremmet søknad om disp fra havnens laste og lossetider med følgende begrunnelse:
“Feed Stavanger må være lasteklar tidlig mandag morgen i Moss. Befinner båten seg i Eydehavn mandags morgen vil det påføre reder en kostnad på over 90 000,- for kun et par timers gjenværende jobb.”
Skipet ønsker utvidet lossetid lørdag 1 feb kveld og natt – samt søndag 2 feb morgen.

Havnesjef har vurdert søknaden og gir skipet disp til å gjennomføre lossing søndag 2 feb fra kl 09:00-13:00. Skipet gis ikke disp for lørdag 1 feb kl 21:00 og utover natten.
Båten har tidligere gjort denne operasjonen i Eydehavn. Lydbildet  vurderes ikke som spesielt høyt eller krevende. Det å ikke gi disp søndag vil kunne påføre rederiet betydelig x-tra kostander og disp er derfor gitt.