Dispensasjon innvilges for Carten Eline søndag 17.01.2021 fra kl 0600-1300 ved Eydehavn terminal.

Sideportlasting har svært lavt støynivå – og vil forventelig ikke utfordre de formål som restriksjonene er ment å ivareta.
Havnas truck er elektrisk – og uten støy og utslipp.