Falkbris ny ETA Eydehavn 29/2 kl 2200

Fartøyet gis etter søknad dispensasjon fra laste/losse begrensinger ved Eydehavn terminal  søn 1/3  kl 0800 – inntil ferdig utlosset
Lasteoperasjonen forventes avsluttet innen 10- 12 ordinære timer søndag.

Reder/operatør bes utføre operasjonen så stille som mulig.

Økte økonomiske utgifter for reder, og lokale vareeiere kan ikke utelukkes dersom dispensasjon ikke gis. Det er derfor tungtveiende grunner for å innvilge dispensasjon

Fartøyet skal losse kalk,  en operasjon som ikke antas å medføre støy over fastsatte grenseverdier, og operasjonen kan derfor tillates.