Imperator gis dispensasjon til å laste veisalt fra ankomst lørdag 30 jan kl 23:00 – til søndag 31 jan kl 13:00 ferdig lastet – i tråd med søknad.

Tidskritisk leveranse av godset har et klart sikkerhetsmessig formål som tilsier at dispensasjon bør gis.

Lasting av salt er ikke en operasjon som er forventet å overstige generelle støykrav eller de formål som restriksjonene er ment å ivareta.