Veisalt er kritisk samfunnsmessig gods som må prioriteres for frakt .

Det gis derfor dispensasjon for Imperator fra gjeldene laste/losserestriksjoner på Eydehavn terminalen fra søndag morgen kl.09:00 i stedet for kl.13:00 som er normal oppstartstid på søndager. Vi regner med at lastingen er ferdig i god tid før kl.21:00 søndag kveld.

Lasting av veisalt er ikke en spesielt støyende operasjon – noe som taler for å gi dispensasjon.