Norbris gis etter søknad dispensasjon fra laste/losse begrensinger fra ankomst Eydehavn lør 08 feb kl 01:00 – 09:00.
Lasteoperasjonen forventes avsluttet innen ordinære timer lørdag em.

Det er nå stort press på kai kapasitet på Eydehavn for å få ut varer og gods.
Økte økonomiske utgifter for lokale vareeiere kan ikke utelukkes dersom dispensasjon ikke gis.

Ms Norbris skal laste flis en operasjon som ikke antas å medføre støy over fastsatte grenseverdier, og operasjonen kan derfor tillates.