Fartøyet Norjarl har knapt med tid for å nå neste destinasjonshavn Swinoujsscie, Polen og kan risikere betydelig forsinkelse til neste havn- og løper dermed risiko for økonomisk tap ifølge søknad.

Lasting av stein kan være støyende – og kan påvirke havnas omgivelser og naboer, det er derfor grunner for å gi disp tilsvarende som det også er grunner for å avslå søknaden.

På grunn av de økonomiske forhold for vareeier/reder innvilges Norjarl disp fra gjeldene lokal bestemmelser i kveld 05 jan fra kl 23:00 – 00:01, og videre fra imorgen tidlige 6 jan fra kl 06:00 til kl 07:00.