Fartøyet er gitt dispensasjon fra havnens restriksjoner for laste/losseoperasjon fra tirsdag 13. til torsdag 15.okt.

Fartøyet er forsinket i losseoperasjon pga mekanisk feil man 12.10.

For å unngå at fartøyet blir forsinket til neste fraktopprag – og økonomiske ekstrautgifter for eier/charterer gis fartøyet anledning til å avslutte losseoperasjon fra tirsdag 13.10 kl 23:00 – til torsdag 15.10 kl 07:00.