FISKEMOTTAK I ARENDAL

Arendal Havn KF eier kaier og bygninger i Barbu. Arendal Fiskemottak AS, er et selskap eiet av lokale fiskere, som leier kaier og bygningene av Arendal Havn KF.

Kortreist lokal mat fra havet er viktig. Det er flere prosjekter for utvidelse og ombygging av selve butikken i mottaket – som også vil inneholde fremtidig servering av fersk lokal fisk og skalldyr i det nye konseptet, antatt gjennomføring – høst 2015

Videre har vi søkt Kystverket om statlige midler til utvidelse av kai fasilitetene, som vil bety en tilnærmet dobling av dagens kailengde, forventet gjennomføring i 2016/17.