FISKEMOTTAK I ARENDAL

Arendal Havn KF eier kaier og bygninger i Barbu. Arendal Fiskemottak AS, er et selskap eiet av lokale fiskere, som leier kaier og bygningene av Arendal Havn KF.