Mål

 • Lokalt fanget og kortreist sjømat.
 • Videreføre tradisjonell primærindustri
 • Økt omsetning
 • Arbeidsplasser
 • Levende Kystkultur
 • Attraksjon
 • Harmoni med nærmiljø
 • Økonomisk overskudd

Tiltak

 • Flere leverende fartøyer
 • Flere aktive fiskere.
 • Mer omsetning lokalt høyest pris – utvidet butikkdel 2016
 • Egnede kaier for lossing og liggetid (Ny kai etableres 2017)
 • Enkel tilgang til land-strøm, lager og drivstoff
 • Dempe ulemper fra støy, støv og lukt