Både havnesjefen og styrelederen i Arendal Havn er sikre på at ny vei til havna på Eydehavn vil gi store ringvirkninger.

Havnevekst tvinger frem ny vei