Høring: Forskrift om innkreving av saksbehandligsgebyr for Arendal Havn KF

Frist for innspill er 15. mars 2021. 

Arendal bystyre skal i løpet av våren 2021 vedta ny forskrift om innkreving av saksbehandlingsgebyr for Arendal Havn KF.

Bystyret behandlet 18. februar 2021 et forslag til forskrift. Arendal bystyre vedtok å sende forslag om innkreving av saksbehandlergebyr på begrenset høring med frist 15. mars 2021.
Les saksfremlegg og forslag til forskrift.

Send inn høringsuttalelse

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@arendal.kommune.no.

Frist for innspill er 15. mars 2021.

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer/horing-forskrift-om-innkreving-av-saksbehandligsgebyr-for-arendal-havn-kf.22477.aspx