Varer og tjenester i Arendal Havn

I Arendal havn finnes tjenester som bruk av kai med fortøyningshjelp og trossebåt, ved ankomst og avgang, ISPS (adgangskort), inklusive vakthold på kai inntil 8 timer i ordinær arbeidstid, ISPS-vask av kai før ankomst. Vakthold ut over normal arbeidstid og helger faktureres med overtidstillegg på mannskap etter gjeldende tariff. Oppkobling av vann, samt bruk av havnens slanger og koplinger. Vi selger tjenester som ferskvann, strøm og personell.

Vi har også:

  • Utleie av bygg og utstyr
  • Kaifronter og kaiareal
  • Lagerbygg
  • Kraner
  • Hjullastere
  • Trucker
  • MAFI flak
  • Båter
  • Prosjekt kontorer og oppholdsrom
  • Personell