Eydehavn har totalt ca 450 da ferdig regulert til havne og industri formål. En rekke bedrifter er etablert, og flere benytter havnen til sine gods og næringstransporter.

Nytt areal på ca 100 da klargjøres nå nær kaien. Ca 70 da er ledige for nyetableringer.