Arendal er en næringsvennlig kommune, og utvikler nye attraktive næringsområder løpende.
Vedlagte kart gir oversikt over ledige næringsarealer.

Flere opplysninger om ledige næringsarealer finner du i denne linken:

AEIE_0050_prospekt_A4_Adgerparken_06-20_enkeltsider