Arendal havn; Eydehavn tar inn store skip og rigger. Vi er en effektiv bulkhavn for næringslivet
Vi tilbyr:
– kort deviasjon (2 n.mil) fra åpen sjø
– 700 meter kai med dybder inntil 12 meter (  20 meter ++)
– minimum 20 meter dybde i innseilingen. Ingen høyderestriksjon
– stor kaistyrke
– ledige arealer nær kaifront for prosjekter og permanent etablering
– Havnekran 105 tonn og egnet håndteringsutstyr for alle typer last
– Landstrøm

Alt til markedets laveste havnepriser.

2020 Gen presentasjon Arendal havn norsk ver 2