Mål

 • Gods overføring fra vei til sjø
 • Prisgunstig – attraktiv havn.
 • Nye bedrifter – flere kunder – diversifisert last.
 • Arbeidsplasser og 3de parts kontrakter
 • Kai kapasitet til samtidige operasjoner
 • Statlig finansiering av vei til E18
 • En region havn for fremtiden
 • Kontroll med risiko
 • Økonomisk overskudd

Tiltak (Arendal Havn regi)

 • Kostnadseffektiv drift
 • Markedsføring mot nye kunder
 • Areal: regulert –opparbeidet -langsiktig eierskap
 • Nye kaifronter
 • Effektivt håndterings utstyr
 • Etablere Ro-Ro rampe
 • Land-strøm til alle skip
 • Forretningsmessig vurdering pr. prosjekt

Tiltak (påvirke tredje part)

 • Stamnett havn status
 • Ny vei
 • Klare næringsarealer
 • Stedlig speditør
 • Politiske virkemidler
 • Etablere fast ruteanløp