MILJØKALK – Ny viktig miljøaktør etablerer seg på Arendal Havn

Arendal Havn har en god utvikling og har god økning i godsmengde (nesten 400 000 tonn over kai i 2015), antall anløp av skip var 212, antall arbeidsplasser er økt mye og verdiskapningen er god. I 2015 ferdigstilte vi nybygget for CSUB (hvor det nå arbeider ca 24 mennesker), det er etablert nytt lager for Mesta Veisalt. De store lagerteltene er leid ut til store offshore aktører. Vi har for tiden 2 anchorhandlere liggende i opplag ved kaien. Begge fartøyer er eid og drives fra Kristiansand. Det er dessverre et dårlig marked for denne type skip, og mer enn 130 tilsvarende skip ligger i opplag langs hele kysten. På Eydehavn er fartøyene forsynt med landstrøm og verken støyer eller forurenser.

Vi leier for tiden også kaiplass av Smelteverket for et par mindre PSV (Platform Supply vessel). En av disse er solgt videre og forventes å avgå ganske raskt.

I disse dager vil selskapet Miljøkalk, etablere seg på Eydehavn. Dette er en viktig bedrift for miljøet. Kalk og dolomitt inngår i en rekke viktige prosesser i samfunnet og er blant samfunnets viktigste råvarer i så måte. Viktige bruksområder for kalk- og dolomittproduktene er innen landbruk, industri, bygg og anlegg, vassdragskalking og innen vann, avløps og røykgassrensing. I tillegg eksporteres betydelig volumer til tilsvarende markeder i utlandet.

For Miljøkalk har vi behov for å føre opp 4 stk siloer med en høyde på ca 40 meter med tilhørende lager og sosiale rom m.v. Diameter på siloene er ca 7,7 m. Det vil ikke være sjenerende støy, lukt eller støvplager fra anlegget som er lukket.

Bildet er ment å gi et inntrykk av hvordan tankene vil bli seende ut fra Tromøysundet. Dersom det er spørsmål eller innspill mottar vi gjerne dette, og helst innen 15 mars.

(Kommuneplanutvalget behandler etableringen den 16 mars, og eventuelle innspill bør derfor være kjent ved behandlingen).

Bruk e-mail: post@arendalhavn.no eller ring oss på 975 27 000.

Stein: Det er inngått kontrakt om leveranse av ca 70 000tonn stein til Danmark våren 2015. Dette er den mest støyende del av virksomhet på havna. Vi begrenser knusing, laste og losse operasjoner til hverdager mellom 0600 -2300, og i helgene før kl 1100 og etter kl 1900. Det er enkelte unntak, som vi ikke klarer å unngå, men vi forsøker å begrense aktivitet i tidsrom som er plagsomme. Vi har heldigvis få klager, men vi tar de klager vi får svært seriøst.

Vi håper å ha informert dere om en positiv utvikling på Arendal Havn.

Vi gleder oss til en ny aktør etablerer seg på Eydehavn og ønsker Miljøkalk velkommen til Arendal og Eydehavn.

Med vennlig hilsen

Rune Hvass

Havnefogd

logo-miljokalk_2015[1]

miljøkalk