Havnestyret har vedtatt å legge til rette for tanker, pumper og fylleutstyr i tilknytning til Fiskemottaket i Barbu.

Dette vil bli realisert høsten 2015

Tanker vil bli nedgravd i området, og pumper, fyllestasjon og betalingsautomat vil plasseres i bukten mellom Fiskemottaket og det gamle kjølelagerkaia.

Begrunnelsen er at flere og flere drivstoff fyllesteder i Arendal legges ned og arealene konverteres til andre formål.
Havnestyret har derfor bestemt at de vil avsette areal og kaier til dette formål, og eie infrastruktur slik at Arendal er sikret drivstoffylling for både fiskeflåten og lystbåtflåten også i fremtiden.

Driften av selve anlegget vil imidlertid bli satt bort til andre, mot betaling av leie. Dette vil bli utlyst, der det stilles krav til den som skal drive selve salget og driften