CSUB tidligere Sørkomp AS, har hatt stor suksess med en lang rekke avanserte produkter bygget i kompositt.
Deres mest kjente produkt er kanskje de store coverene som benyttes til å beskytte oljeinstallasjoner på havbunnen, både i Nordsjøen og resten av verden.
Den velkjente Flumill skruen for produksjon av strøm fra tidevann og havstrømmer er også et produsert av denne innovative bedriften.

CSUB har vokste seg store, og dagens produksjons lokaliteter er blitt for små. Fordi produktene som produseres er veldig store, har CSUB behov for lett tilgang til en god og trygg havn, med tilhørende fasiliteter.
Arendal havn er derfor stolt av at CSUB har valgt å etablere seg i Arendal havn, og den 15 juni ble et 3000 m2 produksjonslokale overlevert fra Arendal havn til CSUB.
Vi takker for tilliten, og ser frem til videre samarbeid.