Arendal Havn tildeler Immanuel plass ved sin flytebrygge i Kolbjørnsvik.

Immanuel kan disponere plassen uten vederlag.

Sam Eyde videregående skole vil i samarbeid med Hisøy ungdomsskole videreføre Skøyta L/S Immanuel som sted for elever til å lære tradisjonelt håndverk. Avtalen kan forlenges for 1 år av gangen, der Havnefogden autoriseres til å fornye denne gitt at fartøyet er i skolens regi vedrørende opplæring.