Mål

Bostedsattraktivitet

 • Lett tilgjengelighet til attraktiv skjærgård og Raet nasjonalpark
 • Infrastruktur som gjør det enkelt og attraktivt å eie og bruke båt til en kostnad de fleste kan klare.
 • God sikkerhet
 • Økonomisk balanse

Tiltak

 • Sikker båtplass til gunstig pris
 • ingen ventelister.
 • Gode opptakssteder og slipper
 • God geografisk fordeling av infrastruktur
 • Oppgradere opptaks ramper.
 • Samarbeid med andre
 • Sikre offentlige brygger