Parkering for båthavn på anviste plasser. Se vedlagt kart.

Merk spesielt ingen parkering etter kl 7:00 mandag morn.