Vi har planlagt og investert, der andre har snakket og diskutert 

Arendal havn KF mottar 15,2  mill kr i støtte fra Enova.

Arendal havn sin bevisste satsing på det grønne skiftet, gav maksimal uttelling i den første utlysningsrunden.
Midlene kommer ikke gratis. Arendal havn har planlagt, investert og forberedt havnen for landstrøm siden 2006. Det gav full uttelling i første runde.

Av 28 søkere ble 13 prosjekter vektet i en konkurransemessig tildeling, og Arendal havn vant.

Enova gir støtte til de prosjekter som sikrer størst overføring av Kwh fra ikke fornybare til bærekraftige fornybare kilder per krone investert.

Eydehavn terminalen ferdigstilles for å levere landstrøm til skip og rigger. Arendal sentrumskaier blir fullt ut elektrifisert på lavspenning. Frekvensomforming blir mobil.

Vi var først allerede for flere år siden, da vi forsynte alle hotelskip og besøkende båter i sentrum under Arendalsuka.

I 2016/ 2017 skal vi være den første Europeiske havn som tilfredsstiller EU`s standard  nr 80005 på alle våre havneavsnitt.

 

Arendal var først i verden med elektrifisering, kontroll og bruk av vannkraft. Det startet her, vi er fortsatt først!

 

Arendal Havn_18

IMG_4157

IMG_3336

IMG_4161

arendalhavn_logo images[1]